Sustenabilitate

R O M Â N I A

JUDEŢUL    CĂLĂRAŞI

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A
                     B-dul Republicii nr. 40,  Judetul Calarasi, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087;
                                          E-mail : integrare.primariaoltenita@gmail.com  

 

PREZENTAREA PE SITE-UL WWW.GUMELNITA.RO A EVENIMENTULUI

“PROMOVAREA  CULTURII GUMELNIŢA ŞI A TURISMULUI  ÎN ȘCOLILE OLTENIŢENE

SUSTENABILITATE PROIECT

Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa”.

 

U.A.T. Olteniţa a organizat in perioada 21 martie 2016 - 25 martie 2016, evenimentul “PROMOVAREA  CULTURII GUMELNIŢA ŞI A TURISMULUI ÎN ȘCOLILE OLTENIŢENE”, eveniment ce s-a derulat in cadrul actiunii de sustenabilitate a proiectului :  “Promovarea potentialului turistic al municipiului Oltenita prin activitati de marketing specifice si punerea in valoare a culturii Gumelnita”, cod SMIS 17830.

Acest proiect a fost implementat in perioada martie 2011- aprilie 2012 de catre Consiliul Local al municipiului Oltenita, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile, si a avut ca obiectiv general, realizarea unui ansamblu de activitati de promovare si marketing al potentialului turistic al Municipiului Oltenita prin punerea in valoare a culturii Gumelnita.

In rândul istoricilor şi oamenilor de cultură de pretutindeni, municipiul Olteniţa este cunoscut mai ales prin vestigiile descoperite pe Măgura Gumelniţa, ce se află  la 3 km est de Olteniţa.

            În anul 1870 Alexandru Odobescu a iniţiat un “Chestionar”, adresat învăţătorilor şi preoţilor la care trebuiau să răspundă dacă se găsesc obiecte preistorice pe teritoriul localităţilor unde îşi desfăşoară activitatea. Într-o scrisoare expediată din Olteniţa, un învăţător menţionează că la marginea localităţii se află Măgura Gumelniţa, iar lucrările agricole scot la suprafaţă multe fragmente ceramice, probabil preistorice. Mai mulţi istorici de la sfârşitul secolului al XIX –lea, printre care şi Tocilescu în Marele Dicţionar Geografic al României, au susţinut ipoteza că pe ea s-ar afla resturile cetăţii Constantiniana Daphne, amintită de istoricul bizanin Procopius,  cetate care ar fi fost zidită de Constantin cel Mare pe malul stâng al Dunării, vizavi de Transmarisca ( Turtucaia de astăzi).

             În prezent Măgura Gumelniţa a fost scoasă din circuitul agricol şi declarată monument istoric.                         

Ea este deseori vizitată de arheologii veniţi de peste hotare, deoarece aici se află aşezarea care a dat denumirea celei mai avansate civilizaţii eneolitice care a evoluat în Europa.

            Proiectul derulat de autoritatile locale in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5, D.M.I. 5.3 a scos in evidenta istoria locala, acesta fiind motivul principal de a indemna turistii de pretutindeni sa ne viziteze zona si sa se bucure de atractiile turistice de aici.

           Activitatea de sustenabilitate de anul acesta s-a petrecut in 3 (trei) școli din municipiul Oltenita, sub forma unor lectii deschise de istorie, pe parcursul saptamanii 21.03.2016 – 25.03.2016. Alegerea școlilor oltenitene ca locatii de desfasurare a acestui eveniment, a fost motivata de dorinta noastra de a face cat mai cunoscuta cultura Gumelnita in randul tinerilor, de a-i atrage atat pe ei cat si apropiatii lor, rude sau cunoscuti din alte localitati spre a vizita obiectivele proiectului, promovand astfel, turismul in municipiul Oltenita.

            Popularizarea evenimentului de mai sus a fost realizată prin montarea de bannere, prin afişe amplasate la muzeu, primărie, scoli, alte locatii din oras, cât şi prin diseminarea de materiale de promovare dedicate acestuia.

            Totodata, evenimentul a fost promovat prin materiale publicate pe postul local de stiri radio-tv www.radio-oltenita.ro, pe site-ul Primariei municipiului Oltenita www.primariaoltenita.ro, cat si pe site-ul muzeului civilizatiei Gumelnita, www.muzeulgumelnita.ro.


Afis la muzeul « Civilizatiei Gumelnita ».

 

 

Banner la muzeul « Civilizatiei Gumelnita ».

 

 

Banner pe b-dul Republicii, in fata Primariei municipiului Oltenita.

 

 

Banner pe b-dul Republicii, in fata Primariei municipiului Oltenita.

Afis la Școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ”.

 

 

Banner  la Școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ”.

 

 

 

Afis la Școla gimnaziala “Spiru Haret”.

 

 

 

Banner la Școla gimnaziala “Spiru Haret”.

 

 
Afis la Școla gimnaziala “Mircea Eliade”.


 
Banner la Școla gimnaziala “Mircea Eliade”.

 Afis la intrarea in Primaria municipiului Oltenita.


 

Afis la Turnul de Apa al municipiului Oltenita.


Afis la Turnul de Apa al municipiului Oltenita.


 


Afis la S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.  Afis la S.C. Ecoaqua S.A. Oltenita.                   Evenimentul “Promovarea Culturii Gumelnița si a turismului in școlile oltenițene” s-a   derulat dupa urmatorul program :

1.    Școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ” Oltenita – 21.03.2016, ora 11:00,
2.    Școla gimnaziala “Spiru Haret” Oltenita – 23.03.2016, ora 11:00,
3.    Școla gimnaziala “Mircea Eliade” Oltenita – 25.03.2016, ora :11:00.

      Deschiderea evenimentului a avut loc la școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ” Oltenita pe data de 21.03.2016 ora 11:00, in prezenta membrilor comisiei de sustenabilitate, a unui reprezentant media, a elevilor clasei a VI - a si a d-lui Hociotă Marian, profesor de istorie al acestei scolii. Deasemenea, la deschidere a participat si directorul scolii de mai sus, d-ul Pîrnac Emil, cat si secretara sefa a scolii, ca personal desemnat pentru organizarea acestui eveniment.

 

 

 

 

 

 

 


 
    
      Pe data de 23.03.2016, ora 11:00, activitatea de sustenabilitate a proiectului s-a desfasurat la  școala gimnaziala “Spiru Haret”, in prezenta membrilor comisiei de sustenabilitate, a elevilor clasei a V- a si a d-nei Dumitrescu Mirela, profesor de istorie al scolii. Deasemenea, a participat si directorul scolii de mai sus, d-na Țugui Monica, secretara scolii, ca personal desemnat pentru organizarea acestui eveniment cat si un reprezentant media.


 
  


 

 

 

 


 

           Evenimentul de inchidere al saptamanii cu tema “Promovarea Culturii Gumelnita și a turismului in școlile oltenițene” a avut loc la școla gimnaziala “Mircea Eliade” pe data de 25.03.2016 ora 11:00, in prezenta membrilor comisiei de sustenabilitate, a unui reprezentat media, a elevilor clasei a  V-a si a d-nei Cîrligel Maria Daniela, profesor de istorie al scolii de mai sus. Deasemenea, a participat si directorul scolii “Mircea Eliade”, d-na Coman Lenuța cat si secretara scolii, ca personal desemnat pentru organizarea acestui eveniment.


 


 

 
 


 


 
 
 


            Evenimentul cu tema “Promovarea Culturii Gumelnita și a turismului in școlile oltenițene” a avut un ecou pozitiv in randul elevilor si al cadrelor didactice care au participat cu interes si entuziasm la lectiile deschise cu tema “Cultura Gumelnita”. La finalul fiecarei dintre aceste frumoase lectii, am fost asigurati de toti participantii ca si pe viitor vor intreprinde noi actiuni care sa faca cunoscuta aceasta veche civilizatie, prin ea, promovand astfel turismul in zona municipiului Oltenita.
Proiectul derulat de autoritaţile locale în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, D.M.I. 5.3  vrea sa puna în evidenţă istoria locală, motivul principal de a îndemna turiştii de pretutindeni să viziteze zona şi să se bucure si de alte atracţii turistice din zonă, cum ar fi: Muzeul “Civilizaţiei Gumelniţa”, Biserica “Sf. Nicolae”, Parcul Central, Biserica de Lemn cu hramul “Sf. Gheorghe”, Turnul de Apa al orasului, fluviul Dunarea, ş.a.
ECHIPA SUSTENABILITATE PROIECT,

PRESEDINTE : MANCIU MIHAI
      MEMBRII : RUSE CARMEN
                            ZAVALAŞ LIVIU

 

 

 
web counter
web counter