Sustenabilitate

R O M Â N I A

JUDEŢUL    CĂLĂRAŞI

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A
                     B-dul Republicii nr. 40,  Judetul Calarasi, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087;
                                          E-mail : integrare.primariaoltenita@gmail.com  

 

PREZENTAREA PE SITE-UL WWW.GUMELNITA.RO A EVENIMENTULUI

“PROMOVAREA  CULTURII GUMELNIŢA ŞI A TURISMULUI  ÎN ȘCOLILE OLTENIŢENE

SUSTENABILITATE PROIECT

Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa”.

 

U.A.T. Olteniţa a organizat in perioada 21 martie 2016 - 25 martie 2016, evenimentul “PROMOVAREA  CULTURII GUMELNIŢA ŞI A TURISMULUI ÎN ȘCOLILE OLTENIŢENE”, eveniment ce s-a derulat in cadrul actiunii de sustenabilitate a proiectului :  “Promovarea potentialului turistic al municipiului Oltenita prin activitati de marketing specifice si punerea in valoare a culturii Gumelnita”, cod SMIS 17830.

Acest proiect a fost implementat in perioada martie 2011- aprilie 2012 de catre Consiliul Local al municipiului Oltenita, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile, si a avut ca obiectiv general, realizarea unui ansamblu de activitati de promovare si marketing al potentialului turistic al Municipiului Oltenita prin punerea in valoare a culturii Gumelnita.

In rândul istoricilor şi oamenilor de cultură de pretutindeni, municipiul Olteniţa este cunoscut mai ales prin vestigiile descoperite pe Măgura Gumelniţa, ce se află  la 3 km est de Olteniţa.

            În anul 1870 Alexandru Odobescu a iniţiat un “Chestionar”, adresat învăţătorilor şi preoţilor la care trebuiau să răspundă dacă se găsesc obiecte preistorice pe teritoriul localităţilor unde îşi desfăşoară activitatea. Într-o scrisoare expediată din Olteniţa, un învăţător menţionează că la marginea localităţii se află Măgura Gumelniţa, iar lucrările agricole scot la suprafaţă multe fragmente ceramice, probabil preistorice. Mai mulţi istorici de la sfârşitul secolului al XIX –lea, printre care şi Tocilescu în Marele Dicţionar Geografic al României, au susţinut ipoteza că pe ea s-ar afla resturile cetăţii Constantiniana Daphne, amintită de istoricul bizanin Procopius,  cetate care ar fi fost zidită de Constantin cel Mare pe malul stâng al Dunării, vizavi de Transmarisca ( Turtucaia de astăzi).

             În prezent Măgura Gumelniţa a fost scoasă din circuitul agricol şi declarată monument istoric.                         

Ea este deseori vizitată de arheologii veniţi de peste hotare, deoarece aici se află aşezarea care a dat denumirea celei mai avansate civilizaţii eneolitice care a evoluat în Europa.

            Proiectul derulat de autoritatile locale in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5, D.M.I. 5.3 a scos in evidenta istoria locala, acesta fiind motivul principal de a indemna turistii de pretutindeni sa ne viziteze zona si sa se bucure de atractiile turistice de aici.

           Activitatea de sustenabilitate de anul acesta s-a petrecut in 3 (trei) școli din municipiul Oltenita, sub forma unor lectii deschise de istorie, pe parcursul saptamanii 21.03.2016 – 25.03.2016. Alegerea școlilor oltenitene ca locatii de desfasurare a acestui eveniment, a fost motivata de dorinta noastra de a face cat mai cunoscuta cultura Gumelnita in randul tinerilor, de a-i atrage atat pe ei cat si apropiatii lor, rude sau cunoscuti din alte localitati spre a vizita obiectivele proiectului, promovand astfel, turismul in municipiul Oltenita.

            Popularizarea evenimentului de mai sus a fost realizată prin montarea de bannere, prin afişe amplasate la muzeu, primărie, scoli, alte locatii din oras, cât şi prin diseminarea de materiale de promovare dedicate acestuia.

            Totodata, evenimentul a fost promovat prin materiale publicate pe postul local de stiri radio-tv www.radio-oltenita.ro, pe site-ul Primariei municipiului Oltenita www.primariaoltenita.ro, cat si pe site-ul muzeului civilizatiei Gumelnita, www.muzeulgumelnita.ro.


Afis la muzeul « Civilizatiei Gumelnita ».

 

 

Banner la muzeul « Civilizatiei Gumelnita ».

 

 

Banner pe b-dul Republicii, in fata Primariei municipiului Oltenita.

 

 

Banner pe b-dul Republicii, in fata Primariei municipiului Oltenita.

Afis la Școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ”.

 

 

Banner  la Școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ”.

 

 

 

Afis la Școla gimnaziala “Spiru Haret”.

 

 

 

Banner la Școla gimnaziala “Spiru Haret”.

 

 

 
Afis la Școla gimnaziala “Mircea Eliade”.


 
Banner la Școla gimnaziala “Mircea Eliade”.

 Afis la intrarea in Primaria municipiului Oltenita.


 

Afis la Turnul de Apa al municipiului Oltenita.


Afis la Turnul de Apa al municipiului Oltenita.


 


Afis la S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.  Afis la S.C. Ecoaqua S.A. Oltenita.                   Evenimentul “Promovarea Culturii Gumelnița si a turismului in școlile oltenițene” s-a   derulat dupa urmatorul program :

1.    Școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ” Oltenita – 21.03.2016, ora 11:00,
2.    Școla gimnaziala “Spiru Haret” Oltenita – 23.03.2016, ora 11:00,
3.    Școla gimnaziala “Mircea Eliade” Oltenita – 25.03.2016, ora :11:00.

      Deschiderea evenimentului a avut loc la școala gimnaziala “prof. Lucian Pavel ” Oltenita pe data de 21.03.2016 ora 11:00, in prezenta membrilor comisiei de sustenabilitate, a unui reprezentant media, a elevilor clasei a VI - a si a d-lui Hociotă Marian, profesor de istorie al acestei scolii. Deasemenea, la deschidere a participat si directorul scolii de mai sus, d-ul Pîrnac Emil, cat si secretara sefa a scolii, ca personal desemnat pentru organizarea acestui eveniment.

 

 

 

 

 

 

 


 
    
      Pe data de 23.03.2016, ora 11:00, activitatea de sustenabilitate a proiectului s-a desfasurat la  școala gimnaziala “Spiru Haret”, in prezenta membrilor comisiei de sustenabilitate, a elevilor clasei a V- a si a d-nei Dumitrescu Mirela, profesor de istorie al scolii. Deasemenea, a participat si directorul scolii de mai sus, d-na Țugui Monica, secretara scolii, ca personal desemnat pentru organizarea acestui eveniment cat si un reprezentant media.


 
  


 

 

 

 


 

           Evenimentul de inchidere al saptamanii cu tema “Promovarea Culturii Gumelnita și a turismului in școlile oltenițene” a avut loc la școla gimnaziala “Mircea Eliade” pe data de 25.03.2016 ora 11:00, in prezenta membrilor comisiei de sustenabilitate, a unui reprezentat media, a elevilor clasei a  V-a si a d-nei Cîrligel Maria Daniela, profesor de istorie al scolii de mai sus. Deasemenea, a participat si directorul scolii “Mircea Eliade”, d-na Coman Lenuța cat si secretara scolii, ca personal desemnat pentru organizarea acestui eveniment.


 


 

 
 


 


 
 
 


            Evenimentul cu tema “Promovarea Culturii Gumelnita și a turismului in școlile oltenițene” a avut un ecou pozitiv in randul elevilor si al cadrelor didactice care au participat cu interes si entuziasm la lectiile deschise cu tema “Cultura Gumelnita”. La finalul fiecarei dintre aceste frumoase lectii, am fost asigurati de toti participantii ca si pe viitor vor intreprinde noi actiuni care sa faca cunoscuta aceasta veche civilizatie, prin ea, promovand astfel turismul in zona municipiului Oltenita.
Proiectul derulat de autoritaţile locale în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, D.M.I. 5.3  vrea sa puna în evidenţă istoria locală, motivul principal de a îndemna turiştii de pretutindeni să viziteze zona şi să se bucure si de alte atracţii turistice din zonă, cum ar fi: Muzeul “Civilizaţiei Gumelniţa”, Biserica “Sf. Nicolae”, Parcul Central, Biserica de Lemn cu hramul “Sf. Gheorghe”, Turnul de Apa al orasului, fluviul Dunarea, ş.a.
ECHIPA SUSTENABILITATE PROIECT,

PRESEDINTE : MANCIU MIHAI
      MEMBRII : RUSE CARMEN
                            ZAVALAŞ LIVIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL    CĂLĂRAŞI

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A
                     B-dul Republicii nr. 40,  Judetul Calarasi, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087;
                                          E-mail : integrare.primariaoltenita@gmail.com  

 

PREZENTAREA PE SITE-UL WWW.GUMELNITA.RO A EVENIMENTULUI

“ZILELE PORȚILOR DESCHISE LA MUZEUL CIVILIZAȚIEI GUMELNIȚA

SUSTENABILITATE PROIECT

Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa”.

 

       U.A.T. Olteniţa a organizat in perioada 22 martie 2017 - 24 martie 2017, evenimentul “ZILELE PORȚILOR DESCHISE LA MUZEUL CIVILIZAȚIEI GUMELNIȚA”, eveniment ce s-a derulat in cadrul actiunii de sustenabilitate a proiectului :  “Promovarea potentialului turistic al municipiului Oltenita prin activitati de marketing specifice si punerea in valoare a culturii Gumelnita”, cod SMIS 17830.

     Acest proiect a fost implementat in perioada martie 2011- aprilie 2012 de catre Consiliul Local al municipiului Oltenita, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile, si a avut ca obiectiv general, realizarea unui ansamblu de activitati de promovare si marketing al potentialului turistic al Municipiului Oltenita prin punerea in valoare a culturii Gumelnita.

    In rândul istoricilor şi oamenilor de cultură de pretutindeni, municipiul Olteniţa este cunoscut mai ales prin vestigiile descoperite pe Măgura Gumelniţa, ce se află  la 3 km est de Olteniţa.

   De-a lungul anilor, municipiul Oltenița a fost vixitat de un număr impresionant de turiști care în drumul lor spre capitală, s-au oprit pentru a vizita muzeul de arheologie și Măgura Gumelnița, in dorința lor de a cunoaște una dintre cele mai vechi civilizații neolitice din Europa.

   Muzeul a fost înființat în anul 1957, cănd o serie de 902 piese arheologice au fost donate de către Barbu Ionescu, cel care a fost și primul director al muzeului până în anul 1968.

   Principalele exponate provin din săpăturile întreprinse pe Măgura Gumelnița, care are o suprafață de 3 ha.  Pe aceasta se află o pătură arheologică groasă de aproximativ 3 metri, formată din depuneri din timpul evoluției Civilizaței Gumelnița, dar și din vestigii mai vechi.         

   În prezent Măgura Gumelniţa a fost scoasă din circuitul agricol şi declarată monument istoric.                         

   Ea este deseori vizitată de arheologii veniţi de peste hotare, deoarece aici se află aşezarea care a dat denumirea celei mai avansate civilizaţii eneolitice care a evoluat în Europa.

   Proiectul derulat de autoritatile locale in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5, D.M.I. 5.3 a scos in evidenta istoria locala, acesta fiind motivul principal de a indemna turistii de pretutindeni sa ne viziteze zona si sa se bucure de atractiile turistice de aici.

   Activitatea de sustenabilitate de anul acesta s-a petrecut, după cum se vede și din titlu, la Muzeul Civilizației Gumelnița din municipiul Oltenița, în perioada 22.03.2017 - 24.03.2017. Alegerea muzeului ca locație de desfășurare a acestui eveniment, a fost motivata de dorinta noastra de a face cat mai cunoscuta cultura Gumelnita și de a atrage căt mai multe persoane pentru a vizita obiectivele proiectului, promovand astfel, turismul in municipiul Oltenita. De asemenea, în vederea promovării proiectului, în perioada de sustenabilitate a acestuia s-au mai organizat diferite evenimente, precum: ,,Zilele Porților Deschise" la Muzeul Civilizației Gumelnița, ,,Promovarea turismului și a Culturii Gumelnița în liceele oltenițene", ,,Promovarea Culturii Gumelnița și a turismului în școlile oltenițene".

   Totodată, începând din a doua jumătate a abului 2015, pentru o mai bună promovare a turismului în orașul nostru prin Cultura Gumelnița, pe lângă pagina de site a proiectului, www.gumelnita.ro, s-a lansat și website-ul Muzeului Civilizației Gumelnița, cu adresa www.muzeulgumelnita.ro, având realizată de la finele anului 2016 și varianta în limba engleză.

   Popularizarea evenimentului de mai sus a fost realizată prin montarea de bannere, prin afişe amplasate la muzeu, primărie, scoli, alte locatii din oras, cât şi prin diseminarea de materiale de promovare dedicate acestuia.

   Totodată, evenimentul a fost promovat prin comunicat de presă publicat pe postul local de știri radio-tv www.radio-oltenita.ro, pe site-ul Primăriei municipiului Oltenița www.primariaoltenita.ro, cât și pe site-ul Muzeului Civilizației Gumelnița, www.muzeulgumelnita.ro.

 

 

Afis la muzeul « Civilizatiei Gumelnita ».

 

 

Banner la muzeul ,,Civilizației Gumelnița.

                                                                                

 

Afiș la intrarea în Primăria municipiului Oltenița.

 

 

 

 

 

Banner pe b-dul Republicii, în fața Primăriei municipiului Oltenița.

 

 

 

 

Banner pe b-dul Republicii, în fața Primăriei municipiului Oltenița.

 

 

Afiș la Turnul de Apă al municipiului Oltenița.

 


 

 

Banner la Turnul de Apă al municipiului Oltenița.

 

 

Afiș la Școala gimnazială ,,prof. Lucian Pavel ”.

 

 

 

Banner  la Școala gimnazială ,,prof. Lucian Pavel 

 

 

 


 

Afiș la Școala gimnazială ,,Spiru Haret”.

 

 

 

 

Afiș la Școala gimnazială ,,Mircea Eliade”.

 

 

   

 

Afiș la S.C. Ecoaqua S.A. Oltenița.

 

 

 

Afiș la Liceul tehnologic ,,N. Bălcescu

 

 

 

 

Banner la Liceul teoretic ,,N. Basarab

 

 

 

 

Flayer, pliant și ghid în incinta Primăriei municipiului Oltenița.

 

 

 

     Evenimentul ,,Zilele porților deschise la Muzeul Civilizației Gumelnița” s-a   derulat în perioada 22.03.2017 - 24.03.2017.

                 Deschiderea acestuia a avut loc pe data de 22.03.2017, ora 09:00, în prezența membrilor comisiei de sustenabilitate,

 a unui reprezentant media, cadre didactice si elevi de la diferite școli din oraș Deasemenea, la deschidere a mai 

participat conducerea si personalul angajat al muzeului,  câși alte persoane interesate de acest episod de viață 

culturală a municipiului nostru. După cuvântul de deschidere, comisia de sustenabilitate a stat la dispoziția vizitatorilor 

cu informații despre proiect și activitățile dedicate acestuia, distribuind materiale de promovare dedicate acestui 

evenimentul. Participanții la această acțiune au vizitat muzeul, iar personalul acestuia le-a oferit date și informații 

despre cultura Gumelnițcât șdespre celelalte activități în care sunt angrenați și care sunt în desfășurare.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A doua zi, 23.03.2017, începând cu ora 09:00, activitatea de sustenabilitate a proiectului a continuat în prezența membrilor comisiei de sustenabilitate, a personalului muzeului, cât și a unui reprezentant media. Deasemenea, au fost prezenți elevi și cadre didactice de la diferite licee și școli din oraș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Închiderea evenimentului cu tema ,,Zilele porților deschise la Muzeul Civilizației Gumelnița" a avut loc pe data de 24.03.2017, ora 09:00, în prezența membrilor comisiei de sustenabilitate, a unui reprezentant media, a angajaților muzeului, elevi și cadre didactice de la diferite școli și licee din oraș, alte persoane interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Evenimentul cu tema ,,Zilele porților deschise la Muzeul Civilizației Gumelnița” a avut un ecou pozitiv în rândul persoanelor participante la această acțiune, în rândul elevilor și al cadrelor didactice, toți fiind interesați de vechea cultură Gumelnița. La sfârșitul fiecăreia dintre aceste frumoase zile, s-au purtat discuții, s-au schimbat păreri, s-au primit noi informații și s-au tras concluzii referitoare la aceste acțiuni. Deasemenea, am fost asigurați de toți participanții că și pe viitor, vor încerca să facă cunoscută această veche cultură, promovând astfel turismul în zona municipiului Oltenița.
     Proiectul derulat de autorităţile locale în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, D.M.I. 5.3  vrea să pună în evidenţă istoria locală, motivul principal de a îndemna turiştii de pretutindeni să viziteze zona şi să se bucure și de alte atracţii turistice din zonă, cum ar fi: Biserica ,,Sf. Nicolae”, Parcul Central, Biserica de Lemn cu hramul ,,Sf. Gheorghe”, Turnul de Apă, fluviul Dunărea, ş.a.ECHIPA SUSTENABILITATE PROIECT,

 

 

 

PREȘEDINTE : PIȚOI ION

           MEMBRI : PĂUN ROXANA

                          ZAVALAŞ LIVIU

 
web counter
web counter